Lyftutrustning för byggbranschen

Att vara byggarbetare innebär för många att vara stor och stark. I mångt och mycket stämmer detta, då du som är lite större och lite starkare klarar av det tunga och fysiska arbetet bättre. Nu kommer det dock att finnas massor av hjälpmedel inom byggbranschen. Här handlar detta då bland annat om lyftutrustning för byggbranschen som hjälper till med många av de tunga lyften. I detta fall finns det många olika typer av lyftutrustning. Den första stora skillnaden kommer då att vara om detta hjälpmedel ska lyfta personer eller produkter. Gällande personer finns det då mycket högre säkerhetskrav på utrustningen, än när det gäller att lyfta produkter och material.

Naturligtvis är det viktigt att all lyftutrustning i byggbranschen är säker och håller hög kvalitet samt uppfyller alla de krav som finns för att den ska få användas. Även om du lyfter byggmaterial får ju inte detta falla ned eller lossa och skada någon allvarligt. De olika verktygen som finns när det gäller lyftutrustning är traverser, hissar, Alp-liftar samt tillsynshissar och kranförarhiss. Här hör du nästan direkt vilka som lyfter material eller personer.

De olika typerna av lyftutrustning inom byggbranschen

Nedan följer en kort beskrivning av de olika ovan uppräknade lyftutrustningarna, för att du ska få en klar bild vad varje hjälpmedel kan användas till.

Alp-lift: Alp-liften är en mindre typ av personhiss eller montagehiss. Denna lämpar sig mycket bra till varuplock eller att komma upp till små arbetsplatser på höjder upp till hela 14 meter.

Bygghissar: Inom området bygghissar handlar det mycket om att transportera material från mark upp till olika höjder på en byggnadsställning. Dock kommer det även här att finnas varianter som istället transporterar personer.

Kranförarhiss: Detta namn talar för sig själv. Det är helt enkelt en hiss som ser till att kranföraren kan komma till och från sin arbetsplats som alltid befinner sig på hög höjd.

Tillsynshissar: Här handlar detta om permanenta och väderbeständiga hissar för industri. Dessa används för att komma till olika platser snabbt och kunna kontrollera att allt är som det ska på varje plats.