Ställverk

Ställverk och dess användingsområden

Ställverk är en del av kraftnätet som gör det möjligt för att elen eller kraften från ingående ledningar på ett säkert sätt kan föras vidare till ledningar som går ut. …