Olika direktiv vid installation av en matavfallskvarn

Varje person har möjlighet att i sitt eget hushåll installera en avfallskvarn, åtminstone om man bor i någon av de kommuner som har godkänt matavfallskvarnar i hemmet. Det råder en del delade meningar huruvida en avfallskvarn i ett hem är fördelaktigt eller inte och det är upp till varje kommun att själv bestämma hur reglerna ska se ut.

Anledningen till att ett flertal kommuner har nekat matavfallskvarnar beror främst på att avloppsledningarna kan pluggas igen. Matavfallskvarnen fungerar nämligen som så att den omvandlar matresterna till en mycket finfördelad massa. Denna massa åker sedan vidare genom den vanliga avloppsledningen som man har i hemmet och det är även där som många kommuner har upptäckt ett problem.

Trots det kommer avfallskvarnen med många positiva egenskaper. Miljön i hemmet och köket förbättras avsevärt då inga soppåsar med matrester längre finns tillgängliga. Utöver detta så får matresterna även den snabbaste och mest effektiva transporten till reningsverket och användandet av plastpåsar minskar radikalt.

Är du sugen på att installera en matavfallskvarn i ditt hem? Många människor vill förbättra miljön hemma och i världen, men att ha en avfallskvarn kommer med ett stort ansvar. Skulle kvarnen orsaka något stopp har man själv skyldighet att åtgärda detta, vilket kan bli mycket kostsamt. Det bästa och första man bör göra är dock att kontakta Tekniska nämnden. Ibland kan man hitta information gällande matavfallskvarnar på kommunens egen hemsida och på så sätt ta reda på vad som gäller för just dig. Detta är dock inte det enda steg som man behöver ta. Även om kommunen har sagt ja till din avfallskvarn behöver du få tillstånd från föreningen om du bor i lägenhet. I nyare lägenheter är detta sällan ett problem, eftersom man vid bygget har tillsatt en separat tank för just de slam som avfallskvarnen bildar och skickar iväg.